Blog 1 Juridisch Spreekuur – Maikel Rubens heeft de pen

 Als ik een advies mag geven: ga stemmen op 15 maart. Als u nog twijfelt. Kijk ook eens wat de partijen zeggen over toegang tot het recht.

 

Als advocaat houd ik me dagelijks bezig met het recht. Vooral het recht voor burgers en (kleine) bedrijven. Burgers lopen aan tegen werkgevers, buren, de gemeente. Bedrijven vinden het wel eens moeilijk om een geschil met een klant of een werknemer op te lossen.  

 

Vaak is een advocaat de sleuteldrager voor toegang tot het recht. Maar een grote groep mensen vindt het moeilijk om naar een advocaat te gaan. Kan ik wel worden geholpen? Is het niet duur? 

 

De twijfel over toegang tot het recht was voor mij een drijfveer om in 2015 mee te werken aan de oprichting van het Juridisch Spreekuur in Maas en Waal. Nu zijn we anderhalf jaar en zo’n 150 adviesgesprekken verder. Ook het Juridisch Spreekuur helpt mensen over de drempel van het recht. Toch kunnen daarna nieuwe problemen ontstaan. Wordt de rechtshulp betaald? Hoe hoog is het griffierecht? Hoewel niet iedereen eraan denkt, zijn dat wel vragen die ook spelen op 15 maart.   

 

Gelukkig helpt het advocatenblad mij zodat ik het niet allemaal zelf hoef uit te zoeken. De linkse partijen geven meer geld aan gesubsidieerde rechtsbijstand. D’66 vindt dat griffierechten omlaag moeten. CDA en VVD vinden dat op de toegang tot het recht niet verder moet worden bezuinigd. In het PVV programma is toegang tot het recht niet genoemd. De meeste partijen bespreken ook mediation als ondersteuning van het systeem van geschilbeslechting. Bij GroenLinks, 50 plus en PVV wordt mediation niet genoemd.  

 

Verschillende opvattingen zijn er over rechtspraak, het ministerie van Veiligheid en Justitie (splitsen of niet?), straffen en asiel. Het voert te ver om alle meningen uit te diepen, maar ook op het gebied van het recht in Nederland valt er echt iets te kiezen. Als we met elkaar normen en waarden zo belangrijk vinden en als we toch iets meer ‘law en order’ willen, past dan niet ook een beleid met aandacht voor het rechtssysteem? Wat ook uw keuze hierin is, ga stemmen op 15 maart. Want hoezeer wij ook willen helpen met het oplossen van uw problemen, sommige zaken zijn toch echt het gevolg van keuzes in de politiek.      

 

Ik geef de pen door aan Claudia Dekkers