Wijziging in locaties per 1 januari 2017

Op de locatie in Alphen hebben we het afgelopen jaar nauwelijks bezoekers ontvangen. Daarom is besloten om die locatie te laten vervallen per 1 januari 2017. Om diezelfde reden houden we geen spreekuren meer in Appeltern.


Vanaf 1 oktober 2015 worden er ook juridisch spreekuren gehouden in Druten (locatie D'n Bogerd), vanaf 1 januari 2017 op iedere dinsdag, met uitzondering van de schoolvakanties.

Juridisch Spreekuur kan vooruit met € 1.500 van Oranje Fonds

Stichting Juridisch Spreekuur in Maas en Waal heeft van het Oranje Fonds een bijdrage toegekend gekregen van € 1.500. De Stichting houdt wekelijks in de gemeenten West Maas en Waal en Druten gratis spreekuren waarop burgers terecht kunnen met juridische vragen. Zij kunnen op het juridisch spreekuur terecht voor juridisch-maatschappelijk advies, informatie maar bijvoorbeeld ook verheldering van voor hen soms onbegrijpelijke brieven van instanties. In de afgelopen periode heeft het Juridisch Spreekuur maandelijks gemiddeld tien hulpvragers van advies kunnen voorzien. Stichting Juridisch Spreekuur in Maas en Waal is in het leven geroepen door een groep juristen die vindt  dat de toegang tot het recht laagdrempelig moet zijn en momenteel bestaat uit zestien medewerkers die werken als vrijwilliger bij het Juridisch Spreekuur in Maas en Waal vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid. Het juridisch spreekuur is voor zijn voortbestaan geheel afhankelijk van subsidies, sponsoring en giften. Het Juridisch Spreekuur ontving reeds van het NUTfonds een bijdrage van € 700,-- waarmee in de opstartkosten kon worden voorzien. Met de bijdrage van het Oranje Fonds is het Juridisch Spreekuur voor langere tijd in staat om locaties te blijven huren om aldaar spreekuren te houden en bezoekers te ontvangen.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.